تعاونی مسکن شماره یک جامعه المصطفی(ص)

شرح فعالیتهای تعاونی مسکن شماره یک کارکنان جامعه المصطفی (ص) العالمیه

به اطلاع آن دست ازافرادی که امتیاز فازاول را خریداری نموده اند می رساند جهت دریافت فرم واگذاری به دفتر تعاونی مراجعه نمایند .لازم به ذکر است این فرم باید به امضاء عضو تعاونی برسد.

همچنین اعضای محترمی که مایلند سند واحد به نام شخص دیگری غیر از خودشان صادر شود با تعاونی مسکن هماهنگ نمایند.

+ نوشته شده در  سه شنبه 1389/12/10ساعت 17:38  توسط مدیر عامل  | 

اعلام اولویتهای اعضاء

به اظلاع اعضاء محترم فاز اول واگذاری می رساند در جلسه فوق العاده هیت مدیره در تاریخ ۴/۱۲/۸۹ واحدهای اختصاص یافته به افراد بر اساس اولویت انتخابی تعیین وبه شرح دیل به اطلاع اعضاء رسانده می شود.

ردیف

نام ونام خانوادگی

شماره واحد

بلوک

طبقه

اولویت انتخابی

1

محمدرضا کنی

17

A

5

اول

2

 محمدرضا اسدی ارجمندی

85

C

3

اول

3

مهدی مثنوی

84

C

3

اول

4

علیرضا قربانی حشمتیانی

38

B1

6

اول

5

ناصر نجفیان

43

B1

7

اول

6

علی بیگدلی

30

B1

4

دوم

7

حسین محمدپور

62

B2

5

اول

8

محمد مهدی رضا نژاد

22

B1

2

اول

9

حسین غفاری

13

B2

4

اول

10

علی کدپوری

46

B1

8

اول

11

محمد مهدی صباغی

74

B2

8

اول

12

احمد روشن ضمیر

86

C

3

اول

13

مجتبی قلیچ خانی

27

B1

3

اول

14

محمد مهدی علی زاده

39

B1

6

دوم

15

سلمان حبیبی

26

B1

3

اول

16

محمود منتظری

67

B2

6

اول

17

سید جعفر هاشمی شاهرودی

14

A

4

اول

18

سید هاشم عمرانی

7

A

2

چهارم

19

محمد فلاح اصل

42

B1

7

اول

20

اسماعیل کشاورز

45

B1

8

سوم

21

محمد حسن شریفی اقدم

20

B1

1

اول

22

محمد حسن شریفی سیستانی

25

B1

3

اول

23

محمدعلی علیرضایی

34

B1

5

دوم

24

احمد معراج محمدی

70

B2

7

اول

25

محمدصادق دهقانژاد

66

B2

6

سوم

26

مجید نجف زاده

78

C

1

اول

27

مهدی زارعان

3

A

1

سوم

28

مهدی برزگر

92

C

5

اول

29

محمد مهدی نجفی قائنی

89

C

4

اول

30

سید حسین میری

2

A

1

اول

31

محمد اسماعیل گل

18

A

5

اول

32

رضا جعفریان

80

C

2

دوم

33

محمدرضا باقری

16

A

4

دوم

34

محمد حسین محمدی یزدی

15

A

4

اول

35

محمدرضا کرمانشاهی

76

C

1

دوم

36

ابوطالب محمد قاسمی

35

B1

5

ششم

37

مهدی کاشی

55

B2

3

دوم

38

محمد قربانپور

88

C

4

ششم

39

حبیب اله موسی پسندی

81

C

2

سوم

40

داود دهقانی

71

B2

7

سوم

41

محمد مهدی ابراهیمی فر

10

A

3

دوم

42

اسماعیل جهاندیده

31

B1

4

دوازدهم

43

شمس الدین شهیدی

6

A

2

اول

44

سعید تنها

73

B2

8

پانزدهم

45

مهدی مهدی پور

11

A

3

پنجم

46

حسین متقی

63

B2

5

هفتم

47

حسن امیر انصاری

77

C

1

ششم

48

سید محمد علی منتظری

59

B2

4

بیستم

49

محمد سعیدی نجفی

23

B1

2

دوازدهم

50

رئوف عصایی

58

B2

4

بیست و پنجم

51

مجدالدین مدرس زاده

4

A

1

اول

52

حسن رضایی

5

A

2

چهارم

53

حسن بسطام خانی

54

B2

2

بیست و یکم

54

بهزاد غفاری

50

B2

2

سی وپنجم

55

علی رضا رحیمی

9

A

3

سی و نهم

56

محمدرضا باقری پور

51

B2

2

یازدهم

57

علی رضا حداد

68

B2

6

چهارم

58

سید منصور طهماسبی

37

B1

6

بیست و یکم

59

مهدی امیری

87

C

4

پانزدهم

60

سید ابوالفضل شریعتمداری

19

B1

1

چهاردهم

61

مسعود گلابی

47

B2

1

سی و نهم

62

حسین اسدی

90

C

4

یازدهم

63

محمد علی احمدی

12

A

3

سوم

64

مهدی ضیایی ذهان

44

B1

7

اول

65

علی کرمی

91

C

5

سی و نهم

66

محمد حجتیان

82

C

2

دهم

67

سید محمد شاهدی

40

B1

6

چهل و یکم

68

محمد حسن دانش

72

B2

7

نهم

69

محمدباقر ربانی

83

C

3

پنجاه و دوم

70

کریم خاموشی

48

B2

1

چهارم

71

عبداله اسدی

53

B2

3

بیست و هشتم

72

رسول عبدالهی

41

B1

7

چهل و یکم

73

مهدی طاهری مقدم

36

B1

5

هشتم

74

طهماسب حاتمی

33

B1

5

چهاردهم

75

حسین قانع

8

A

2

چهل و هشتم

76

سیدرضا میرصانع

69

B2

7

چهل و نهم

77

محسن قنبری

79

C

2

بیست و چهارم

78

حسن رستمی

65

B2

6

دهم

79

محمدکاظم محمدیان امیری

1

A

1

بیست و سوم

80

سید محمد صالحی

64

B2

5

سی و نهم

81

سعید ملکی

29

B1

4

شصت و دوم

82

سیروس محمدی

32

B1

4

چهل و هشتم

83

علی علی زاده

28

B1

3

هفتم

84

ابوالفضل خوش منش

61

B2

5

شصت و هفتم

85

عمران هاشمی

24

B1

2

هیجدهم

86

حمید امیری

52

B2

2

چهارم

87

علی تلخابی

21

B1

2

یازدهم

88

نجف علی میرزایی

60

B2

4

دهم

89

حسین علوی پیام

56

B2

3

بیستم

90

مهدی کرمانی

49

B2

2

چهل و نهم

91

حسینعلی ترابی

57

B2

4

چهل و چهارم

92

حسین علی عباسی

75

c

1

نود و دوم

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1389/12/05ساعت 12:8  توسط مدیر عامل  | 

اطلاعیه

بسمه تعالی

به اطلاع اعضای محترمی که در فاز اول واگذاری می باشند می رساند:

بنا به درخواست جمعی از اعضاء ،مهلت تعیین اولویت افراد تاتاریخ ۱/۱۲/۸۹ تمدید گردید.

لازم به ذکر است این مهلت به هیچ وجه مجدداتمدید نخواهد گردید.

                                                باتشکر

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1389/11/28ساعت 13:29  توسط مدیر عامل  | 

اطلاعیه مهم

 

                                                                                      

                 

بنام خدا

   به ا طلاع افرادی که در فاز اول واگذاری (مجتمع مسکونی امین) قرار دارد می رساند ،جهت دریافت نامه برگه انتخاب واحد خود به دبیر خانه ستاد (آقای کاشی) مراجعه نمایند. متن نامه تنظیم شده به شرح دیل می باشد. 

                                                                                            

                                                                                           

         جناب آقا ی (زید عزه )

           عضو محترم تعاونی مسکن

              با سلام واحترام

اکنون که با همت اعضای محترم وپی گیری مجدانه هیات مدیره های ادوارمختلف ساخت فاز اول تعاونی در مراحل پایانی قراردارد،ضمن تقدیر ازاعضای محترمی که با واریزی به موقع اقساط خود تعاونی را یاری نمودند وهمچنین عذر خواهی ازعزیزانی که امکان واگذاری واحدآنان در این مرحله مقدور نمی باشدتوجه جنابعالی را به نکات ذیل جلب می نماییم.

1-    طبق نظر خواهی به عمل آمده اکثریت اعضاء گزینه واگذاری بر اساس اولویت واریزی را برگزیده اند.

2-    اولویت واگذاری شما طبق محاسبه صورت وضعیت فیشهای واریزی--------  می باشد.

3-    تمامی اعضاء لازم است ظرف مدت 10 روز ازتاریخ18/11/89 تا28/11/ 89 نسبت به انتخاب اولویت انتخابی خوداقدام نمایند.

4-    جدول پیوست شامل: شماره واحد،شماره بلوک،طبقه،متراژواحدوقیمت کارشناسی (قیمت روز) وقیمت تمام شده می باشد،لازم است اعضای محترم اولویت انتخابی خود را به تریب اهمیت (دلخواه)دردایره روبروی هر خانه جدول مشخص نمایند.

5-    هیئت مدیره پس ازبررسی اولویت انتخابی با اولویت واگذاری هر عضوظرف مدت سه روز پس از جمع آوری جداول اولویت بندی ، نتیجه را اعلام می نماید. 

6-    چنانچه قیمت تمام شده واحدانتخابی شما مازاد ویا کمتراز 60 میلیون تومان باشد مبلغ مازاد دریافت ومبلغ کمتراز60 میلیون تومان عودت داده می شود.

7-    متراژ قطعی واحدها محاسبه اداره ثبت واسناد وهنگام تنظیم سندتعیین می شود.

8-    قیمت واحدها علی الحساب بوده ودر هنگام تسویه نهایی وتنظیم وارائه سند قطعی می گردد.

9-    در صورتی که به هردلیل هر یک از اعضاء تا تاریخ تعیین شده جدول اولویت بندی را مسترد ننمایند،هیچگونه مسئولیتی متوجه هیئت مدیره نبوده واولویت واگذاری آنان به رده های آخر منتقل خواهد گردید.

10-گزارش کارشناسی وامتیازات هر واحد که توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی شده است به همراه قیمت تمام شده هر واحد محاسبه ودر دفتر تعاونی موجود می باشد.اعضای محترم جهت اطلاع بیشتر ودر صورت تمایل می توانند ظرف مدت تعیین شده همه روزه از ساعت 3 بعداز ظهر به دفترتعاونی مراجعه نمایند،همچنین درهمین مدت وساعت امکان بازدید از مجتمع به همراه خانواده و.... وجود دارد .

                                                                                                               با تشکر

                                                                                                       محمد رضا باقری پور

                                                                                                             مدیر عامل

                                                                                                              

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1389/11/20ساعت 20:33  توسط مدیر عامل  | 

نظر خواهی

براساس مصوبه هیات مدیره مقررشد نسبت به کیفیت واگذاری واحدها در فاز اول واگذاری از اعضای محترمی که در فاز اول قراردارند نظر خواهی شود .

براین اساس طی نامه ای رسمی که متن آن در پی می آید نظر خواهی به عمل خواهد آمد.

لذا از اعضای محترمی که فرم مربوطه به دستشان نرسیده است تا تاریخ ۷/۱۱/۸۹ فرم مربوطه را از دفتر تعاونی دریافت نمایند.

همکار گرامی جناب آقای ....................................(زید عزه)

عضو محترم تعاونی مسکن  :          سلام عليكم

       نظر به اینکه مقدمات اجرایی واگذاری اولیه واحدهای مجتمع مسکونی امین انجام شده است ،بر اساس مصوبه هیات مدیره مقرر شده است کیفیت واگذاری از اعضای محترمی که در فاز اول واگذاری قراردارند نظر خواهی گردد.لذا خواهشمند است یکی از دوگزینه ذیل را انتخاب وحد اکثر تاپایان وقت اداری روز شنبه 9/11/89 به دفتر تعاونی عودت فرمایید.

بدیهی است پس از اخذ نظرات در تاریخ مقرر، انتخاب اکثریت لازم الاجراءبوده وافرادی که نظر خود رااعلام ننمایند حق هیچگونه اعتراضی نخواهند داشت.

1- قرعه کشی

2- حق انتخاب بر اساس اولویت جدول واریزی                                                                                 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1389/11/06ساعت 12:42  توسط مدیر عامل  | 

یاد آوری تکمیل موجودی اعضای جدید تعاونی

قابل توجه اعضای جدید تعاونی مسکن

به اطلاع می رسد براساس اطلاعیه  شماره ۱۳ تعاونی مسکن اعضای جدید تنها تا ۱/۱۱ ۸۹ فرصت دارند تا سقف واریزی خود را به مبلغ ۳۰ میلیون تومان برسانند.

                                               جدول واریزی اعضای جدید

رديف

تاريخ

مبلغ واريزي

سقف واریزی اعضاء

1

1/11/89

000/000/50 ريال

000/000/۳۰۰ریال

2

1/4/90

000/000/50 ريال

000/000/۳۵۰ریال

3

1/7/90

000/000/50 ريال

000/000/۴۰۰ریال

4

1/10/90

000/000/50 ريال

000/000/۴۵۰ریال

5

25/12/90

000/000/50 ريال

000/000/۵۰۰ریال

+ نوشته شده در  یکشنبه 1389/10/26ساعت 19:44  توسط مدیر عامل  | 

یاد آوری تکمیل موجودی

قابل توجه اعضای محترم تعاونی مسکن که در فاز دوم  قراردارند:

براساس اطلاعیه شماره ۱۳ تعاونی مسکن آن دسته از اعضای محترمی که واریزی آنان کمتر از ۲۵ میلیون تومان می باشد تنها تا ۱/۱۱ ۸۹ فرصت دارند تا موجودی خود را به این سقف برسانند.

                                          جدول واريزي اعضاي فاز دوم(پروژه مبين)

رديف

تاريخ

مبلغ واريزي

سقف واریزی اعضاء

1

1/11/89

000/000/50 ريال

000/000/250 ریال

2

1/4/90

000/000/50 ريال

000/000/300 ریال

3

1/7/90

000/000/50 ريال

000/000/350 ریال

4

1/10/90

000/000/50 ريال

000/000/400 ریال

5

25/12/90

000/000/50 ريال

000/000/450 ریال

+ نوشته شده در  یکشنبه 1389/10/26ساعت 19:39  توسط مدیر عامل  | 

مصوبات هیات مدیره

جلسه فو ق العاده هیات مدیره عصر روز چهارشنبه ۸/۱۰/۸۹ با حضور کلیه اعضای هیات مدیره وآقایان مهندس بیات کارشناس رسمی دادگستری ومحمد مهدی علیزاده از حسابداری تعاونی در محل دفتر معاونت بین الملل تشکیل گردید.

در این جلسه که پس از ارزیابی نهایی واحدها توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام گرفت گزارش شفاهی ایشان نیز به هیات مدیره ارائه گردید" همچنین راههای مختلف واگذاری مورد بحث وبررسی قرار گرفت ومقرر گردید آقای مهندس بیات نسبت به ارزیابی فاز دوم نیز بر اساس پایان سازه اقدام نمایند.

همچنین در یک از مهمترین مصوبات هیات مدیره مقرر گردیدچنانچه اعضای محترمی که تا کنون در فاز اول قرار دارند نسبت به تکمیل موجودی خود تا سقف ۴۰ میلیون تومان تا تاریخ ۱/۱۱/۸۹ وارائه چک در آن سررسید اقدام ننمایند اولویت آنان به فاز دوم منتقل گردد. 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1389/10/08ساعت 19:52  توسط مدیر عامل  | 

دعوت از بازرس علی البدل

در پی استعفای جناب آقای محمد رضا شفقی از بازرسی شرکت تعاونی از جناب آقای محمد مهدی رضا نژاد جهت انجام امور بازرسی شرکت تعاونی دعوت به عمل آمد.

متن نامه دعوت از ایشان به شرح ذیل می باشد:

تاريخ :4/10/89

شماره : 894/ش ت

                                       

 برادر ارجمند جناب آقای محمد مهدی رضا نژاد  (زيدعزه)

بازرس محترم علی البدل تعاونی مسکن

سلام عليكم

      با توجه به استعفای جناب آقای محمد رضا شفقی بازرس محترم شرکت تعاونی از مسئولیت بازرسی ضمن تقدیر وتشکر از زحمات ایشان در مدت مسئولیت ، از جنابعالی دعوت می شود به عنوان بازرس اصلی شرکت تعاونی قبول زحمت فرمایید .

توفيق روز افزون جنابعالي را از خداوند متعال خواستاريم .

                  

                                                                                   باتشكر

                                                                          عبدالمجید حکیم الهی

                                                                            رئيس هيات مديره

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1389/10/08ساعت 19:30  توسط مدیر عامل  | 

اطلاعیه مهم در خصوص جدول واریزی فازهای اول ودوم

بسمه تعالي

اطلاعيه شماره 13: اعلام مبلغ و زمان واريزي اعضاي فاز هاي اول و دوم

اعضاي محترم فاز اول(پروژه امين)

      همانگونه که مستحضرید قسط اول وام 000/000/200ریالی از محل مسکن مهر دریافت و هم اکنون عملیات اجرایی ساخت فاز اول (مجتمع 92 واحدی امین ) در بخش­های مختلف نازک کاری با سرعت در حال انجام است.

با توجه به اینکه هیات مدیره مصمم است تا پایان سال جاری فاز اول را به پایان رساند و از طرفی طرح هدفمند کردن یارانه ها در افزایش قیمتها تاثیر خواهد گذاشت «جهت تسريع در انجام كار و تهیه کلیه مصالح ساختمانی مورد نیاز» لازم است حداکثر تا تاریخ 1/10/89 مبلغ واریزی خود را تاسقف 000/500/374 کامل نمایید.

همچنین با توجه به اینکه طی آخرین برآورد هزینه ها، هر عضو بایستی واریزی خود را تا سقف 000/000/400  برساند، جهت تسریع در مشخص شدن نهايي اعضاي فاز اول و اقدام به قرعه کشی و واگذاری واحدها، یک فقره چک به مبلغ 000/000/25 به سر رسید 1/11/89،  حداكثر تا تاريخ 1/ 10/ 89 به دفتر تعاونی تحویل نمایید.

بديهي است اولويت­هايي كه در زمان مقرر به پرداخت مبالغ خود اقدام ننمايند با اولويت­هاي بعدي جايگزين خواهند شد.

اعضاي محترم فاز دوم(پروژه مبين)

      همانگونه که مستحضرید سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی مجتمع 102 واحدی مبین (فاز2) نیاز به مشارکت جدی اعضاء محترم دارد. با توجه به این که میزان واریزی تمامی اعضاء هم اکنون به 20 میلیون تومان رسیده است، هیات مدیره تعاونی جهت تسریع در ساخت و ساز و تحویل واحدها در بهار سال 91 اقدام به تهیه جدول واریزی به همراه جدول پیشرفت کار جهت اعضاء فاز دوم نموده است.

مقتضی است اعضاء محترم نسبت به واریز مبالغ قید شده در جدول پیوست در موعد مقرر اقدام نمایند تا هیات مدیره تعاونی نیز بتواند به تعهدات خویش در قبال اعضاء محترم عمل نماید.

آن دسته ازاعضاء محترمی که سقف واریزی آنان بیش از مبلغ 20 میلیون تومان می باشد به میزان مبلغ واریزی مازاد از جدول، در تاریخ های مشخص شده معاف بوده و پس از رسیدن به سقف مورد نظر شروع به واریز مبالغ درخواستی خواهند نمود.

بديهي است اعضايي كه همكاري لازم را نداشته باشند، موجب ضرر و زيان مجموعه تعاوني شده و برابر مقررات، نسبت به ادامه عضويت آنها اقدام خواهدشد.

جدول واريزي اعضاي فاز دوم(پروژه مبين)

رديف

تاريخ

مبلغ واريزي

سقف واریزی اعضاء

1

1/11/89

000/000/50 ريال

000/000/250 ریال

2

1/4/90

000/000/50 ريال

000/000/300 ریال

3

1/7/90

000/000/50 ريال

000/000/350 ریال

4

1/10/90

000/000/50 ريال

000/000/400 ریال

5

25/12/90

000/000/50 ريال

000/000/450 ریال

تذکر:تمامی اعضاء لازم است در تاریخ های مقرر موجودی خود را  به مبلغ ستون آخر جدول فوق برسانند.

جدول پيشرفت كار پروژه مبين و واريزي اعضاء

رديف

تاريخ

پيشرفت كار

1

15/10/89

اجراء سقف پنجم

2

1/12/89

اجراء سقف ششم و شروع تيغه بندي

3

29/12/89

اجراء سقف هفتم و ادامه تيغه بندي و نصف كف پهن‌ها

4

15/2/90

اجراء سقف هشتم و ادامه تيغه بندي و شروع نماي بيروني

5

1/3/90

اجراء تاسيسات

6

15/3/90

ادامه تاسيسات و پوكه‌ريزي كف سازي واحدها و ايزوگام

7

15/6/90

كانال كولر و رابيتس بندي

8

15/7/90

آستر گچ و كاشي كاري

9

15/10/90

گچ كاري و ساير عمليات ساختماني

10

1/4/91

تحویل نهایی

 همچنین آن دسته از افرادی که عضویت آنان به تازگی مورد پذیرش قرار گرفته است لازم است واریزی خود را با جدول ذیل هماهنگ نمایند . 

رديف

تاريخ

مبلغ واريزي

سقف واریزی اعضاء

1

1/11/89

000/000/50 ريال

000/000/۳۰۰ریال

2

1/4/90

000/000/50 ريال

000/000/۳۵۰ریال

3

1/7/90

000/000/50 ريال

000/000/۴۰۰ریال

4

1/10/90

000/000/50 ريال

000/000/۴۵۰ریال

5

25/12/90

000/000/50 ريال

000/000/۵۰۰ریال

تذکر: اعضاء جدید لازم است در تاریخ های مقرر موجودی خود را  به مبلغ ستون آخر جدول فوق برسانند.

+ نوشته شده در  یکشنبه 1389/09/14ساعت 12:56  توسط مدیر عامل  | 

مطالب قدیمی‌تر